Kotto-Dori MAP
Kyobashi / Nihonbashi​​​​​​
MAP​​​​​​​

Client. TODA CORPORATION
Edit. Hiroko Onose (Studio Hart​​​​​​​)
Art Direction & Design. Akiko Odashima
Back to Top